101 West Street, New York, NY 12345 +1-888-555-5555 info@allec.com

锦西德协荣服务有限公司

海晏满浩光设备有限公司

庐山隆千富贸易有限公司

5 527 20%

新乡亨金耀贸易有限公司

合同弘设备有限公司

包头谦大美科技有限公司

东台新吉公服务有限公司